Privacyverklaring

Butler Laurens gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens die u opgeeft worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Butlerlaurens.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Butlerlaurens.nl deelt uw gegevens niet met derden.

Volgende pagina>