Het etiquetteboek: Goede manieren, tips voor sociale behendigheid


Maak € 9,95 per boek over naar bankrekening: NL94ABNA0627181759

Vermeld duidelijk uw naam en adres.

Wij zenden het boek zo spoedig mogelijk naar u toe!

Of bestel het bij uw boekhandel of bij bol.com


Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met communicatiereeks.